Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Realizujemy projekty w obiektach:
– biurowych (fit-out),
– handlowych i usługowych, 
– magazynowych,
– mieszkaniowych, 
– użyteczności publicznej, 
– sportowych, 
– służby zdrowia.

Instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia

Instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych, odgromowe

Fotowoltaika

Systemy sygnalizacji alarmowej pożaru SSP, oddymiania klatki schodowej

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

Instalacje kontroli dostępu KD,
doboru kamer
video – CCTV, alarmowe SSWiN

Sieci strukturalne LAN

Instalacje domofonowe, dzwonkowe i przyzywowe

Instalacje
RTV-SAT

Instalacje detekcji gazów

Inteligentne rozwiązania dla budynków

Biuro projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych

ul. K. Dłuskiego 2 lok. 30
05-400 Otwock

ul. K. Dłuskiego 2 lok. 30
05-400 Otwock